INSTITUT RIBERA BAIXA 

AMPA RIBERA BAIXA 

C/Aneto, 2-4

08820 El Prat de Llobregat

Tel: 934 782 401

mail:  ampariberabaixa@hotmail.com

http://facebook.com/ampa.riberabaixa

Twitter:  @ampariberabaixa

http://www.iesriberabaixa.cat/

Horari: Dimarts de 16:30 a 18:00